ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Անալիտիկ ֆունկցիաների մի դասի Շտոլցի անկյուններում ընկած զրոների լրիվ բնութագիրը
   Մանրամասն>>
 • Ա.Գ.Առաքելյան, Ռ.Հ.Բարխուդարյան, Մ.Պ.Պողոսյան
   Վերջավոր տարբերությունների մեթոդը երկփուլ խոչընդոտի խնդրի համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ե. Աբրահամյան
   Վերջավոր դաշտերի վրա նորմալ բազմանդամների կառուցում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յու. Շահվերդյան
   Հոսքեր եւ հիշողություն ռոտատորային ցանցերում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս.Հ. Սարգսյան
   Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար առաձգական բարակ թաղանթների ընդհանուր տեսությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Ա. Սահակյան
   Մրրիկ-մրրիկ փոխազդեցությունը YBa2Cu3Ox գերհաղորդիչ կերամիկայում ցածր հաճախության մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Դեմիրխանյան, Է. Պ. Կոկանյան, Մ. Այլերի, Հ. Ռիններտ
   Էլեկտրոնային գրգռման էներգիայի ոչ ճառագայթային վերաբաշխումը LiNbO3:Yb3+-ում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ջալալի
   CH3O2 ռադիկալների հետ օրգանական միացության հետերոգեն ռեակցիայի մոդելի կինետիկական անալիզը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Հարուցված բևեռացման ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշների արտահայտման առանձնահատկությունները ինդուկցիոն պրոցեսների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ֆ. Ս. Մաթևոսյան, Թ. Հ. Ստեփանյան, Ս. Հ. Հարությունյան, Ն. Մ. Ալեքսանյան
   Պալարաբակտերիաների ադհեզիոն ունակության մասին
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Վ. Հովակիմյան
   Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը Հայաստանում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Ա. Մ. Նասոյան, Դ. Օ. Թերզյան
   Գորտի անդաստակային կորիզային համակարգի նեյրոնների էլեկտրական ակտիվության վրա ուղեղիկի ազդեցության մասին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster