ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Կ. Սահակյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Բազմությունների անկախ շրջակայքեր Bn խմբում
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ա. Խանդանյան, Ժ. Գ. Մարգարյան, Հ. Կ. Սահակյան
   Խնդիր բուլյան հավաքածուների նույնատիպ հարևան զույգերի քանակների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Առաձգական էլեմենտներով բազմօղակ մանիպուլյատորի ճշգրտված մոդելներ և շարժման
կինեմատիկական անալիզ
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Հակոբյան
   Աստղասփյուռներ. հայտնագործության պատմությունը և հեռանկարները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Հ. Դանագուլյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Ա. Պ. Բոյախչյան, Ի. Մ.Նազարյան, Վ. Կ. Ղարիբյան
   Ազոլո[1,5-a]պիրիմիդինների և դրանց ալկիլման արգասիքների սինթեզը և հակացնցումային
հատկությունների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Է. Ա. Արաբյան
   Ապիգենինի և գենիստեինի սիներգիստիկ հակավիրուսային ազդեցությունը խոզերի աֆրիկյան
ժանտախտի վիրուսի in vitro վարակի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Հ. Հ. Սոնյան, Ա. Հ.Մուրադյան
   Հայաստանի ծառերի և թփերի ներկայացուցիչների ծաղկափոշու ուսումնասիրությունը
(Angiospermae. XIII. Rosaceae. Sorbus ցեղը)
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Հայաստանի ֆլորայի (Iridaceae) Gladiolus L. ցեղի երկու հազվագյուտ տեսակների ծաղկափոշու մորֆոլոգիան
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   ՀՀ զինված ուժերի պետական կառավարման հիմնախնդիրներ
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Երկրաշարժի ընկալումը միջնադարյան Հայաստանում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster