ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2016
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2016
Volume  116    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան, Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Ba արտադրյալների եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ռ. Նազարյան
   Նորմալ հարթ երկու կոաչափի ռիչչի-կիսասիմետրիկ ենթաբազմություններ ռեգուլյարության և սինգուլյարության միավոր ինդեքսով
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Պ. Ստեփանյան
   Փոփոխական հաստության օրթոտրոպ սալ-շերտի ջերմաառաձգականության խնդիրը առաձգական ամրակցման հենարանի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Մ. Վ. Խաչատրյան
   Դասական առաձգականության տեսությամբ ընդլայնական սահքային դեֆորմացիաների հաշվառմամբ առաձգական հարթ կոր ձողի (շրջանային) մաթեմատիկական մոդելը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Լարումները տիեզերական վերելակի կոնաձև խողովակում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ե. Տոնոյան
   41K ատոմի վիճակների վարքի տեսական հետազոտությունը ուժեղ մագնիսական և p բևեռացմամբ լազերային դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Հ. Ահարոնյան, Ն. Բ. Մարգարյան
   Մեկկողմանի դիէլեկտրական ուժեղացմամբ էկրանավորված էքսիտոնի կապի էներգիան կիսահաղորդչային քվանտային փոսում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Գ. Ն. Սարգսյան
   Օրգանական նյութերի ջերմային ակտիվացմամբ մոնոմոլեկուլային քայքայման քվանտաքիմիական հիմնավորումը և մեխանիզմի մոդելավորումը: Վինիլային եթերների ինքնաքայքայման արագության հաստատունի հաշվարկը: 2
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Շ. Գ. Մարգարյան
   Միզուղիների տարբեր օրգանների ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության համեմատական վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Ա. Մ. Նասոյան, Դ. Օ. Թերզյան, Ա. Վ. Մարգարյան
   Գորտի ուղեղիկացանցային պրոյեկցիոն համակարգի նեյրոնալ մեխանիզմները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster