ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան
   Գեր-զուգամիտության երևույթի մասին սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ․Գ․ Կանեցյան, Մ․Ս․ Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Բացարձակ կոշտ շրջանային գլանաձև դրոշմների միջոցով առաձգական շերտի
առանցքահամաչափ ոլորման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Ք. Ա. Ժամակոչյան, Լ. Ս. Սարգսյան
   Գրաֆենի ուղղանկյուն շերտի ստատիկան և սեփական հարթ տատանումները առաձգական սալերի
մոմենտամեմբրանային տեսության հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ջ. Կ. Կարապետյան, Է. Գ. Գյոդակյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. Շահպարոնյան, Ռ. Կ. Կարապետյան
   Հայաստանի Հանրապետության և հարակից շրջաններում երկրաշարժերի առաջացմանը նախորդող
երկրամագնիսական դաշտի անոմալ դրսևորումներ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ռ. Ա. Բախչաջյան, Ն. Ա. Վերդյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Դիկոֆոլի մեկ փուլով ստացումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Շ. Ս. Հակոբյան, Ա. Մ. Սեդրակյան
   Ընդլայնված սպեկտրի β-լակտամազներ արտադրող ոչ տիֆային Salmonella կլինիկական իզոլյատների
պլազմիդային պրոֆիլները
   Մանրամասն>>
ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Հարությունյան, Ա. Ս. Ծատինյան, Ս. Օ. Վարդանյան, Հ. Վ. Գասպարյան
   Բենզոդիօքսանների շարքից նոր սինթեզված քիմիական միացությունների հակահիպոքսիկ
հատկությունների որոնում նորմոբարիկ հիպոքսիկ-հիպոքսիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Է. Հովսեպյան
   Ուղեղի անալգետիկ համակարգի նեյրոնների իմպուլսային ակտիվությունը հիդրոկորտիզոնի
ազդեցության տակ պարկինսոնյան համախտանիշի զարգացման ընթացքում
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   Արցախի պետականության պատմության ակնարկ և Ղարաբաղյան շարժման դարը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster