ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Տ. Մնացականյան
   Մալմքուիստ – Տակենակայի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Լեոնտև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Դիզյունկտիվ կապուղիներ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ս. Ազիզյան
   Ասույթային հաշվի երկու համակարգերում բալանսավորված բանաձևերի արտածումների
բարդությունների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Ափինյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Ասույթային հաշվի մի շարք համակարգերում բանաձևերի որոշ ընտանիքների գծային և
ծառատիպ արտածումների երկարությունների համեմատություն
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Գ. Արզումանյան
   Դրուկեր – Պրագերի՝ ձևափոխված գլխարկաձև մոդելի հիմնավորումը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ա. Ավետիսյան
   Ստրինգերների համագիծ համակարգի և էքսպոնենցիալ օրենքով անհամասեռ շերտի
կոնտակտային փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Կուլոնյան շփման հաշվառումով անիզոտրոպ շերտի ստիպողական տատանումների մասին
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Թ. Մանուկյան
   Գերկարճ իմպուլսային էլեկտրոնային ճառագայթմամբ խթանված ԴՆԹ ռեպարացիոն ուղիների
ակտիվացումը մարդու բջիջներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster