ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան
   Գեր-զուգամիտության երևույթի մասին սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ․Գ․ Կանեցյան, Մ․Ս․ Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Բացարձակ կոշտ շրջանային գլանաձև դրոշմների միջոցով առաձգական շերտի
առանցքահամաչափ ոլորման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Ք. Ա. Ժամակոչյան, Լ. Ս. Սարգսյան
   Գրաֆենի ուղղանկյուն շերտի ստատիկան և սեփական հարթ տատանումները առաձգական սալերի
մոմենտամեմբրանային տեսության հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ջ. Կ. Կարապետյան, Է. Գ. Գյոդակյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. Շահպարոնյան, Ռ. Կ. Կարապետյան
   Հայաստանի Հանրապետության և հարակից շրջաններում երկրաշարժերի առաջացմանը նախորդող
երկրամագնիսական դաշտի անոմալ դրսևորումներ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ռ. Ա. Բախչաջյան, Ն. Ա. Վերդյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Դիկոֆոլի մեկ փուլով ստացումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Շ. Ս. Հակոբյան, Ա. Մ. Սեդրակյան
   Ընդլայնված սպեկտրի β-լակտամազներ արտադրող ոչ տիֆային Salmonella կլինիկական իզոլյատների
պլազմիդային պրոֆիլները
   Մանրամասն>>
ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Հարությունյան, Ա. Ս. Ծատինյան, Ս. Օ. Վարդանյան, Հ. Վ. Գասպարյան
   Բենզոդիօքսանների շարքից նոր սինթեզված քիմիական միացությունների հակահիպոքսիկ
հատկությունների որոնում նորմոբարիկ հիպոքսիկ-հիպոքսիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Է. Հովսեպյան
   Ուղեղի անալգետիկ համակարգի նեյրոնների իմպուլսային ակտիվությունը հիդրոկորտիզոնի
ազդեցության տակ պարկինսոնյան համախտանիշի զարգացման ընթացքում
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   Արցախի պետականության պատմության ակնարկ և Ղարաբաղյան շարժման դարը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster