ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Տ. Մնացականյան
   Մալմքուիստ – Տակենակայի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Լեոնտև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Դիզյունկտիվ կապուղիներ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ս. Ազիզյան
   Ասույթային հաշվի երկու համակարգերում բալանսավորված բանաձևերի արտածումների
բարդությունների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Ափինյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Ասույթային հաշվի մի շարք համակարգերում բանաձևերի որոշ ընտանիքների գծային և
ծառատիպ արտածումների երկարությունների համեմատություն
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Գ. Արզումանյան
   Դրուկեր – Պրագերի՝ ձևափոխված գլխարկաձև մոդելի հիմնավորումը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ա. Ավետիսյան
   Ստրինգերների համագիծ համակարգի և էքսպոնենցիալ օրենքով անհամասեռ շերտի
կոնտակտային փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Կուլոնյան շփման հաշվառումով անիզոտրոպ շերտի ստիպողական տատանումների մասին
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Թ. Մանուկյան
   Գերկարճ իմպուլսային էլեկտրոնային ճառագայթմամբ խթանված ԴՆԹ ռեպարացիոն ուղիների
ակտիվացումը մարդու բջիջներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster