ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2016
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2016
Volume  116    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան, Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Ba արտադրյալների եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ռ. Նազարյան
   Նորմալ հարթ երկու կոաչափի ռիչչի-կիսասիմետրիկ ենթաբազմություններ ռեգուլյարության և սինգուլյարության միավոր ինդեքսով
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Պ. Ստեփանյան
   Փոփոխական հաստության օրթոտրոպ սալ-շերտի ջերմաառաձգականության խնդիրը առաձգական ամրակցման հենարանի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Մ. Վ. Խաչատրյան
   Դասական առաձգականության տեսությամբ ընդլայնական սահքային դեֆորմացիաների հաշվառմամբ առաձգական հարթ կոր ձողի (շրջանային) մաթեմատիկական մոդելը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Լարումները տիեզերական վերելակի կոնաձև խողովակում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ե. Տոնոյան
   41K ատոմի վիճակների վարքի տեսական հետազոտությունը ուժեղ մագնիսական և p բևեռացմամբ լազերային դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Հ. Ահարոնյան, Ն. Բ. Մարգարյան
   Մեկկողմանի դիէլեկտրական ուժեղացմամբ էկրանավորված էքսիտոնի կապի էներգիան կիսահաղորդչային քվանտային փոսում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Գ. Ն. Սարգսյան
   Օրգանական նյութերի ջերմային ակտիվացմամբ մոնոմոլեկուլային քայքայման քվանտաքիմիական հիմնավորումը և մեխանիզմի մոդելավորումը: Վինիլային եթերների ինքնաքայքայման արագության հաստատունի հաշվարկը: 2
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Շ. Գ. Մարգարյան
   Միզուղիների տարբեր օրգանների ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության համեմատական վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Ա. Մ. Նասոյան, Դ. Օ. Թերզյան, Ա. Վ. Մարգարյան
   Գորտի ուղեղիկացանցային պրոյեկցիոն համակարգի նեյրոնալ մեխանիզմները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster