ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2015
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2015
Volume  115    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ. Վ. Հարությունյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Մ. Սպիտկովսկի
   Եռանկյունի մատրից-ֆունկցիաների մասնավոր ինդեքսների հնարավոր հավաքածուների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Լ. Գոգյան
   Ըստ Հաարի ընդհանրացված համակարգի թույլ ագահ ալգորիթմի մի հատկության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան, Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Բլյաշկեի և Ջրբաշյանի արտադրյալների Թեյլորի գործակիցների և այդ արտադրյալները կապող ֆունկցիաների մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Ս. Չիդեմյան, Ա. Հ. Ջիվանյան, Գ. Հ. Խաչատրյան, Հ. Գ. Խասիկյան
   Ձեռքի ափի երակների վրա հիմնված "ոչ հստակ" պահոցների սխեմա
   Մանրամասն>>
ԾԱԾԿԱԳՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ք. Մ. Կյուրեղյան
   SAFER+ համակարգի որոշ ձևափոխություններ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Ռեզոնանսային և տեղայնացված սահքի տատանումները ուղղանկյուն կտրվածքով շերտում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա. Վարդանյան
   OH ռադիկալների ռեակցիաները NaCl-ի պինդ մակերևույթի վրա
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Հայաստանի տարածքի երկրաշարժերի հիդրոերկրադինամիկական և հիդրոքիմիական նախանշանները
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ս. Շահինյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Հայաստանի երկրաջերմային աղբյուրներից անջատված լիպազ արտադրիչ ջերմասեր բացիլների շտամների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Հայաստանում ծառաբույսերի դենդրոլոգիական առանձնահատկությունները տարածման վերին և ստորին սահմաններում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster