ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2008
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2008
Volume  108    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Պ. Յակովլև
   Հիպերերկրաչափական բաշխումների կառուցվածքի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Ա. Խաչատրյան
   Աստղաձև բազմությունների և աստղաձև արժեքներով բազմարժեք արտապատկերումների սելեկցիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ թաղանթների ընդհանուր տեսություն
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Բ. Հայրապետյան, Կ. Գ. Դվոյան, Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Ա. Ճանճապանյան
   Էլեկտրոնային վիճակները Պեշել-Տելլերի ձևափոխված պոտենցիալով բարակ մանգաղաձև հատույթով գլանային քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Բ. Մելիքսեթյան
   Քեյնի մագնիսաէքսիտոնը գլանային քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ա. Մարտիրոսյան, Ա. Գ. Բագդոև
   Ստոխաստիկ մարկովյան պրոցեսների ուսումնասիրությունը կենսաբանության մեջ ոչ գծային ալիքային դինամիկայի եղանակներով
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Օ. Հովնանյան
   Մակաբույծ և ազատ ապրող էնտամեոբաների վիրուսանման էնդոսիմբիոնտներ` ուլտրակառուցվածքային և կազմաչափական վերլուծություն
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Է. Ներսեսյան, Ն. Կ. Գասպարյան, Ն. Վ. Խուդավերդյան, Գ. Ա. Գևորգյան
   ԴՆԹ–ի մեթիլացման նշանակությունը պոտենցիալ հակաուռուցքային միացության հակաուռուցքային ազդեցության կայացման մեջ in vitro պայմաննենրում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster