ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2016
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2016
Volume  116    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Ջրբաշյանի և Բլյաշկեի արտադրյալների հարաբերության եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յու. Շահվերդյան
   Դիսկրետ ունակություն և բինար Մարկովի շղթայից վերցված բարձր կարգի տարբերությունները
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Գաուսի քառակուսացման բանաձևերի կիրառությունը առաձգականության տեսության կոնտակտային խնդիրների մի դասի ինտեգրալ հավասարումների լուծմանը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Բեռլին, Լ. Ի. Մանևիչ, Ս. Հ. Սարգսյան, Ս. Ա. Տիման
   Պոլիէթիլենային բյուրեղի համար կաշկանդված պտույտներով մոմենտային կոնտինուալ առաձգականության տեսությունը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան, Ս.Վ. Ծառուկյան
   Թթվածնի ներկայությամբ ակտիվ և պասիվ մակերևույթների վրա CH3O2 ռադիկալների օրգանական միացության հետ փոխազդեցության մոդելի ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Վ. Յու. Բուրմին, Ա. Մ. Ավետիսյան
   Սպիտակի երկրաշարժի հետցնցումային պրոցեսների ուսումնասիրությունը մոտակա դիտակայանների տվյալներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Տ. Ս. Խաչատրյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   Կենսաբանական ակտիվ նյութերի գերցածր չափաբաժինների ազդեցության համեմատական վերլուծությունը առնետների մոտ ցածր տրիյոդթիրոնինի սինդրոմի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Մ. Մ. Գրիգորյան
   Ծառաբույսերի պարտիզային ձևերի տաքսոնոմիական բազմազանությունը և դրանց ներմուծման հնարավորությունները Հայաստանում
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Տապանակիր լեռան ավանդապատումը և Հայաստանի սրբազնացումը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster