ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2015
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2015
Volume  115    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Տ. Ա. Զաքարյան
   Ուռուցիկ բազմությունների վերջավոր միավորման տեսքով ներկայացվող չեբիշևյան բազմությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Քեռյան
   Ֆրանկլինի ընդհանուր պարբերական համակարգի B1(T) -ում բազիսության մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Կուկուշկին
   Ընդհանրացված եզրային խնդիրը երկրորդ կարգի կոտորակային ածանցյալով հավասարման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ս. Հայրապետյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Պտույտների և տեղափոխությունների անկախ դաշտերով միկրոպոլյար կլոր սալերի ծռումը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Ուղղահայաց բեռի ազդեցության տակ գտնվող տարամոդուլ սալի լարվածա-դեֆորմացվող վիճակը
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Ս. Լ. Սահակյան
   Համառանցք գլանային թաղանթների տատանման հարցեր, երբ նրանցով սահմանափակված տիրույթը մասնակիորեն լցված է հեղուկով
   Մանրամասն>>
ՄԱԳՆԻՏԱԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Է. Հ. Դանոյան
   Մագնիսաստրիկցիոն ուղղանկյուն սալերի կայունությունը երկայնական մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Բ. Հովակիմյան, Հ. Հ. Մաթևոսյան,Հ. Բ. Ներսիսյան, Կ. Ա. Սարգսյան
   Լիցքավորված դիսլոկացիայի համար Ֆրիդելի գումարման կանոնի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան
   Թթվածնի դերը օրգանական միացության հետ CH3O2 ադսորբված ռադիկալների փոխազդեցության ընթացքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ն. Գ. Հունանյան, Թ. Ա. Փիլիպոսյան
   Օքսիտոցինի ազդեցության յուրահատկությունները առնետի միոմետրիումի օվարիան շրջանի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster