ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ֆ. Ա. Թալալյան
   Տարամետ թվային ենթաշարքերին վերաբերող մի թեորեմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան, Գ.Ս. Մաչկալյան
   Կամայական կոչափի ռիչչի-կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունների մի դասի երկրաչափությունը էվկլիդյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Վ.Կ. Լեոնտև,Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Բազմությունների գումար բուլյան տարածության մեջ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Վ. Վ. Ավետիսյան
   Էլեկտրամեխանիկական համակարգի սահմանափակ ղեկավարման կառուցման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   "Օրտոտրոպ" էլեկտրահաղորդությամբ մարմնի էլեկտրամագնիսաառաձգականության հիմնախնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Մաթևոսյան
   Դիրիխլե-Ռոբենի խնդրի վերաբերյալ՝ առաձգականության տեսության համակարգի համար
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Սարգսյան, Լ. Ի. Մանևիչ, Ս. Ա. Տիման
   Կաշկանդված պտույտներով մոմենտային տեսությամբ օրթոտրոպ բարակ սալի մոդելը և կիրառությունները պոլիմերային նյութերի համար
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Ա. Օսիպյան, Հ. Հ. Մաթևոսյան, Հ. Ս. Արոյան
   Հիբրիդային PIC-մոդելավորման ծրագրային համակարգերի կառուցում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի.Ա.Վարդանյան
   Ազատ ռադիկալներով հարուցված ացետալդեհիդ-թթվածին գազային խառնուրդների բոցավառման մեխանիզմի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ա. Ս. Սարգսյան
   Պղինձ պարունակող նանոկոմ-պոզիտային պոլիմերային ծածկույթների սինթեզ 1-վինիլ-1,2,4-տրիազոլի և N-վինիլպիրոլիդոնի հիման վրա
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան, Հ. Խ. Մկրտչյան
   Միզապարկի ինքնաբուխ ակտիվության և նրան հարակից օրգանների ռիթմավարության միջև փոխադարձ կապը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster