ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Ղ. Լ . Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Հարաբերություններ կապուղիների միջև
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Վերբիցկու մի թեորեմի անալոգը Ջրբաշյանի արտադրյալների համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Վ. Սարգսյան
   Ալիքների տարածումը բարակ շերտ - կիսատարածություն համակարգում խառը եզրային պայմաններով
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենի` իր հարթության մեջ դեֆորմացիայի դիսկրետ և կոնտինուալ-մոմենտային մոդելները
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Սարգսյան
   Բարակ շրջանային սեկտորի հետ երկու սեղմման նկատմամբ բացարձակ կոշտ և ձգման նկատմամբ բացարձակ ճկուն վերդրակների փոխազդեցության կոնտակտային խնդրի մասին: Մաս II
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Երկnւ անգամ լիցքավորված բnզnնները լեպտnնային արագացուցիչներում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Մինասյան, Լ. Ն. Մխիթարյան, Զ. Հ. Մանուկյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Վիտամին B12-ի հակապերօքսիլռադիկալային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Երկրային ընդերքի երկրադինամիկայի ժամանակակից փոփոխությունները Հայաստանի տարածքում
   Մանրամասն>>
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Պ. Սարգսյան, Ն. Ս. Բաղդասարյան
   Ճառագայթային ախտահարման կենսադոզաչափության հիմնախնդիրը և նրա լուծումը էրիթրոցիտների միկրոպատկերների թվային վերամշակման մեթոդով
   Մանրամասն>>
ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ, ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Մ. Հարությունյան
   Բժշկական ախտորոշում միկրոէլեկտրոնային կիսահաղորդչային գազային սենսորներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Ֆ. Պ. Սարուխանյան, Օ. Վ. Հունանյան, Ն. Հ. Բարխուդարյան
   Կատալազի ակտիվության փոփոխությունը գինեկոլոգիական քաղցկեղի փուլերից կախված
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Ս. Ա. Կտրակյան
   Տարբեր աշխարհագրական ծագման և տաքսոնոմիական խմբերի ծառաբույսերի գեղազարդության համեմատական գնահատականը Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster