ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Տ. Մնացականյան
   Մալմքուիստ – Տակենակայի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Լեոնտև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Դիզյունկտիվ կապուղիներ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ս. Ազիզյան
   Ասույթային հաշվի երկու համակարգերում բալանսավորված բանաձևերի արտածումների
բարդությունների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Ափինյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Ասույթային հաշվի մի շարք համակարգերում բանաձևերի որոշ ընտանիքների գծային և
ծառատիպ արտածումների երկարությունների համեմատություն
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Գ. Արզումանյան
   Դրուկեր – Պրագերի՝ ձևափոխված գլխարկաձև մոդելի հիմնավորումը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ա. Ավետիսյան
   Ստրինգերների համագիծ համակարգի և էքսպոնենցիալ օրենքով անհամասեռ շերտի
կոնտակտային փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Կուլոնյան շփման հաշվառումով անիզոտրոպ շերտի ստիպողական տատանումների մասին
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Թ. Մանուկյան
   Գերկարճ իմպուլսային էլեկտրոնային ճառագայթմամբ խթանված ԴՆԹ ռեպարացիոն ուղիների
ակտիվացումը մարդու բջիջներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster