ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Կ. Սահակյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Բազմությունների անկախ շրջակայքեր Bn խմբում
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ա. Խանդանյան, Ժ. Գ. Մարգարյան, Հ. Կ. Սահակյան
   Խնդիր բուլյան հավաքածուների նույնատիպ հարևան զույգերի քանակների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Առաձգական էլեմենտներով բազմօղակ մանիպուլյատորի ճշգրտված մոդելներ և շարժման
կինեմատիկական անալիզ
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Հակոբյան
   Աստղասփյուռներ. հայտնագործության պատմությունը և հեռանկարները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Հ. Դանագուլյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Ա. Պ. Բոյախչյան, Ի. Մ.Նազարյան, Վ. Կ. Ղարիբյան
   Ազոլո[1,5-a]պիրիմիդինների և դրանց ալկիլման արգասիքների սինթեզը և հակացնցումային
հատկությունների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Է. Ա. Արաբյան
   Ապիգենինի և գենիստեինի սիներգիստիկ հակավիրուսային ազդեցությունը խոզերի աֆրիկյան
ժանտախտի վիրուսի in vitro վարակի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Հ. Հ. Սոնյան, Ա. Հ.Մուրադյան
   Հայաստանի ծառերի և թփերի ներկայացուցիչների ծաղկափոշու ուսումնասիրությունը
(Angiospermae. XIII. Rosaceae. Sorbus ցեղը)
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Հայաստանի ֆլորայի (Iridaceae) Gladiolus L. ցեղի երկու հազվագյուտ տեսակների ծաղկափոշու մորֆոլոգիան
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   ՀՀ զինված ուժերի պետական կառավարման հիմնախնդիրներ
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Երկրաշարժի ընկալումը միջնադարյան Հայաստանում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster