ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2012
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2012
Volume  112    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Awդասի ֆունկցիաների եզրային արժեքների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան, Գ. Ս. Մաչկալյան, Ռ. Է. Չախմախչյան
   Էվկլիդեսյան տարածություններում նորմալ հարթ կիսազուգահեռ ենթաբազմաձևությունների դասակարգման մասին
   Մանրամասն>>
 • Լ. Նուրբեկյան, Դ. Գոմես
   Լագրանժյան դինամիկա և թույլ ԿԱՄ թեորեմ d - անվերջ չափանի տորի վրա
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յու. Շահվերդյան
   Լիի մինիմալ հանրահաշիվ, նուրբ սահմաններ և դինամիկ համակարգեր
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Ալեքսանյան, Ա. Վ. Սողոյան
   Տեղադրությունների ծնման որոշ խնդիրների NP-լրիվության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Դինունց, Ա. Վ. Դավթյան
   Փոփոխական արագությամբ շարժվող ճաքի բուժման ոչ ստացիոնար խնդիրը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Գ. Ն . Ղարաջյան, Ա.Մ. Կեչիյանց, Ժ. Ռ. Փանոսյան
   Տատանողական պրոցեսները և դրանց ճյուղավորումները հակադարձ կապեր պարունակող պլազմախտուցքային համակարգում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Առուատամյան, Լ. Ա. Մանուչարովա, Հ. Ա. Ջալալի, Ի.Ա. Վարդանյան
   CH3O2 ռադիկալների և օրգանական միացության փոխազդեցության առանձնահատկությունները՝ կախված մակերեսի բնույթից
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Կ. Գևորգյան, Մ. Ա. Դավթյան, Ա. Ա. Համբարձումյան
   Candida guilliermondii НП-4 խմորասնկերի D-ամինաթթվային օքսիդազի մաքրումն ու հատկությունների ուսումնասիրումը
   Մանրամասն>>
 • Ա.Գ. Գրիգորյան
   Բնական դիմադրողականության ցուցանիշների փոփոխությունները առնետների և ցուլիկների մոտ հիպոկինեզիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս.Ա. Աղայան, Գ.Հ. Բոյախչյան
   Թռչունների արյան սպորավոր մակաբույծների բազմազանությունը և տարածվածությունը Կովկասում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster