ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան
   Գեր-զուգամիտության երևույթի մասին սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ․Գ․ Կանեցյան, Մ․Ս․ Մկրտչյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Բացարձակ կոշտ շրջանային գլանաձև դրոշմների միջոցով առաձգական շերտի
առանցքահամաչափ ոլորման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Ք. Ա. Ժամակոչյան, Լ. Ս. Սարգսյան
   Գրաֆենի ուղղանկյուն շերտի ստատիկան և սեփական հարթ տատանումները առաձգական սալերի
մոմենտամեմբրանային տեսության հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ջ. Կ. Կարապետյան, Է. Գ. Գյոդակյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. Շահպարոնյան, Ռ. Կ. Կարապետյան
   Հայաստանի Հանրապետության և հարակից շրջաններում երկրաշարժերի առաջացմանը նախորդող
երկրամագնիսական դաշտի անոմալ դրսևորումներ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ռ. Ա. Բախչաջյան, Ն. Ա. Վերդյան, Լ. Ա. Թավադյան
   Դիկոֆոլի մեկ փուլով ստացումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Շ. Ս. Հակոբյան, Ա. Մ. Սեդրակյան
   Ընդլայնված սպեկտրի β-լակտամազներ արտադրող ոչ տիֆային Salmonella կլինիկական իզոլյատների
պլազմիդային պրոֆիլները
   Մանրամասն>>
ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Հարությունյան, Ա. Ս. Ծատինյան, Ս. Օ. Վարդանյան, Հ. Վ. Գասպարյան
   Բենզոդիօքսանների շարքից նոր սինթեզված քիմիական միացությունների հակահիպոքսիկ
հատկությունների որոնում նորմոբարիկ հիպոքսիկ-հիպոքսիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Է. Հովսեպյան
   Ուղեղի անալգետիկ համակարգի նեյրոնների իմպուլսային ակտիվությունը հիդրոկորտիզոնի
ազդեցության տակ պարկինսոնյան համախտանիշի զարգացման ընթացքում
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   Արցախի պետականության պատմության ակնարկ և Ղարաբաղյան շարժման դարը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster