ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus Խմբագիրներ
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
Գլխավոր խմբագիրակադեմիկոս Ռ. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Խմբագրական Խորհուրդ  
 ակադեմիկոս Գ. Ե. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
 ակադեմիկոս Լ. Ա. ԹԱՎԱԴՅԱՆ
 ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Ռ. Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
 ակադեմիկոս Է. Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ,
 ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Ռ. ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (գլխ. խմμագրի տեղակալ)
 ակադեմիկոս Յու. Հ. ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ
 ակադեմիկոս Յու. Մ. ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ
 Գ. Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (պատ.քարտուղար)

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster