EngArmRus Խմբագիրներ
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 
Գլխավոր խմբագիրակադեմիկոս Վ.Ս.ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Խմբագրական Խորհուրդ  
 ակադեմիկոս Ս.Ա.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ակադեմիկոս Է.Գ.ԱՖՐԻԿՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Գ.Ե.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Գ.Ա.ԲՐՈՒՏՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Է.Ս.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Վ.Վ.ԴՈՎԼԱԹՅԱՆ (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
 ակադեմիկոս Ա.Ա.ԹԱԼԱԼՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Կ.Գ.ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
 ակադեմիկոս Վ.Հ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Յու.Հ.ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Ֆ.Տ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Դ.Մ. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
 Լ.Ս. ՍԱՐԱՖՅԱՆ (պատ.քարտուղար)

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster