ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2013
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2013
Volume  113    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Սպեկտրալոիդ և նորմալոիդ օպերատորների բնութագրումը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Դ. Պողոսյան
   Քվազի-պարբերական ինտերպոլյացիայի L2 - զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Բաբայան, Ա. Ա. Զաքարյան
   Դիրիխլեի խնդիրը չորրորդ կարգի մեկ ոչ ճշգրիտ էլիպսական հավասարման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Հովհաննիսյան
   Համասեռ կոնսոլային ձողի լայնական տատանումների ժամանակ մաքուր ծռման և ծռման առաձգական ալիքների տարածման խնդրի դրվածքը
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան
   Աստիճանային շարքերի մեթոդի կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համար
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Ալանակյան
   Երկու անգամ լիցքավորված բոզոնների ծնումը ֆոտոնի հետ
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Ա. Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. Անդրեասյան, Գ. Մ. Պարոնյան, Հ. Վ. Աբրահամյան
   Կոմպակտ ռադիոաղբյուրների ուսումնասիրություն. հեռավոր քվազարների թեկնածուներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Տ. Ս. Խաչատրյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   Հիփոֆիզի թիրոիդ հորմոնի և վահանագեղձի հորմոնների բաղադրության փոփոխման առանձնահատկությունները երկու ամսական առնետների արյան մեջ հիփոթիրեոզի ժամանակ, քոլինի էսթեր N-(2-մեթոքսիբենզոիլ)-Օ- իզոպրոպիլ-α,β-դեհիդրոթիրոզինի ազդեցությունից առաջ և հետո
   Մանրամասն>>
 • Հ. Խ. Ավագյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Ն. Հ. Մովսեսյան, Գ. Գ. Մինասյան
   Լ-արգինինի նյութափոխանակության պատկերը մկների գլխուղեղում Էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ և հակաուռուցքային բուժման ազդեցությունը Escherichia coli-ի ոչ ախտածին շտամների օգտագործմամբ. Արգինազ: Հաղորդում 1
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Աղաբաբովա, Ն. Օ. Մովսիսյան, Ա. Մ. Հակոբյան, Օ. Ա. Ավագյան
   Էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ մորֆոհիստոքիմիական փոփոխություններ աղիքային ցուպիկի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Ա. Հարությունյան
   Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդների աղիքային միկրոֆլորայի E. coli անջատուկների հակաբիոտիկակայունության վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Վ. Վ. Ղազարյան, Զ. Մ. Պառավյան
   Բողբոջների էներգետիկ մակարդակը և դրանց ձմեռային պահպանվածությունը որպես ծառային ինտրոդուցենտների հարմարվողականության ցուցանիշ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster