ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Հանրահաշվական կապի գծերում սխալներ ուղղող կոդի հզորության վերին և ստորին գնահատականներ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Ա. Ա. Համբարձումյան, Հ. Ա. Գասպարյան, Ս. Ա. Հովհաննիսյան
   Դասական և ոչ դասական տրամաբանությունների մինիմալ նույնաբանությունների որոշ հատկությունների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Պ. Սեյրանյան
   Ականավոր մաթեմատիկոսի սխալը կամ որտե՞ղ կգնա հեծանիվը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենով ամրավորված բազմաշերտ սալերի (նանոկոմպոզիտների) մաթեմատիկական մոդելները
   Մանրամասն>>
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Մակարյան
   ԳԲՀ ճառագայթման հաճախականությունների փոխակերպումը ֆերիտում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ
ՕՊՏԻԿԱ
  
 • Հ. Պ. Սարգսյան
   Էրիթրոցիտների միաշերտի վրա լազերային ճառագայթման դիֆրակցիայի տեսական նկարագրությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Վ. Գաբրիելյան, Ռ. Կ. Կոստանյան, Գ. Ա. Վարթան, Գ. Ա. Մարտոյան
   Իոնափոխանակիչ մեմբրանով իոնների տեղափոխման գործընթացի մաթեմատիկական մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ռ. Գ. Պարոնիկյան
   Որոշ նոր հետերոցիկլիկ միացությունների հակացնցումային և հոգեմետ հատկությունները
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Ա. Ս. Գրիգորյան, Մ. Ս. Գրիգորյան
   Խոլինային մնացորդի և լիթիումական կատիոնի միջև կորելիացիայի բացահայտում որոշակի
ամինաթթուների մոտ` հակացնցումային և հակադեպրեսանտ ակտիվության առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Ս. Ո. Ավետիսյան, Մ. Հ. Պարոնյան, Ս. Ս. Հովհաննեսյան, Ա. Ս. Հովսեփյան
   Bacillus thuringiensis-ի մելանինոգեն շտամերը. դրանց կիրառման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Պ. Ա. Ղազարյան
   Ժամանակակից պատկերացումները կորոնավիրուսային հիվանդությունների էթիոլոգիայի,
ախտածնության, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster