ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 3  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Ս. Գևորգյան, Ե. Գ. Վիրաբյան, Ս. Ն. Բազիկյան
   Սեղմելի միջին և անսեղմելի եզրային շերտերով եռաշերտ շրջանային օղակաձև սալի հարկադրական տատանումները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Դարձյալ կառուցվածքների սեյսմիկ պաշտպանության մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Հ. Հ. Զաքարյան, Ա. Հ. Տոնոյան, Ս. Պ. Դավթյան
   Ստացիոնար ֆրոնտային ռեժիմների ձևավորման առանձնահատկությունները վինիլային մոնոմերների ռադիկալային պոլիմերացման պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   Տարբեր մակերևույթների վրա մեթանի և ազոտի երկօքսիդի հետ CH3O2 ռադիկալների հետերոգեն փոխազդեցության առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Հ. Մալաքյան
   Էրիթրոցիտների թաղանթների ֆունկցիոնալ հատկությունները որպես բուժական միջամտությունների արդյունավետության գնահատման չափանիշª համակցված ճառագայթային և ջերմային վնասվածքների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ս. Ալեքսանյան, Մ. Ա. Բաբայան, Ա. Ա. Գալոյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   Գենտամիցինի տոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները և պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի դրական դերը առնետներիª գենտամիցինով հարուցված նեֆրոտոքսիկոզի ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Լ. Ս. Սահակյան, Ա. Ս. Ղարագուլյան, Ա. Ա. Ավետիսյան
   Ցիան պարունակող լակտոնների ածանցյալի հակաուռուցքային հատկությունեերը
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Կ. Բդոյան
   Ֆոսֆոլիպիդների մետաբոլիզմի խանգարումների առանձնահատկությունները հիպոգլիկեմիկ ախտանիշի ժամանակ և նատրիումի թիոսուլֆատի կանոնավորող ազդեցությունը այս պարագայում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Մելքումյան
   Գերօքսիդանտային հեմոլիզի նկատմամբ էրիթրոցիտների դիմադրողականության խանգարումների առանձնահատկությունները և նատրիումի թիոսուլֆատի կանոնավորիչ ազդեցությունը նորածինների հիպոքսիայի բարդությունների պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱԷԿՈԼՈԳԻԱ  
 • Ռ. Հ. Ռևազյան, Ն. Ա. Աջաբյան
   Տեխնաէկոհամակարգերի մոդելի կառուցման մեթոդը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ի. Է. Սեկոյան
   Միջկիսագնդային ասիմետրիայի մոտոր նշաններ և հոգեֆիզիոլոգիական պատտերն. ալեքսիթիմիա, տագնապ, դեպրեսիա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster