ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2009
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2009
Volume  109    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ր. Ա. Բաղիյան
   Վերջավոր աճով ամբողջ ֆունկցիայի հաջորդական ածանցյալների գնահատման մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ս. Նալբանդյան
   Տարբեր մոդիֆիկացիաների տեղադրման կանոնով Ֆրեգեի համակարգերի էֆեկտիվության հետազոտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ռ. Սեդրակյան
   Ընկղմման մեթոդը բազմուղի ցրման խնդրի համար
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   CH3O2 ռադիկալների և մեթանի փոխազդեցության առանձնահատկությունները TiO2-ի մակերևույթի վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Հ. Մելքոնյան, Ռ. Մ. Սիմոնյան, Է. Ս. Սեկոյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   Փայծաղի բջիջների և էրիթրոցիտների թաղանթներից ստացված ցիտոքրոմ b558-ի իզոձևերի NADPH-կախյալ սուպերօքսիդի գոյացման և ֆերրիհեմոգլոբինի վերականգնման ակտիվությունների փոփոխություննեը հարուցված տարբեր բնույթի ճառագայթումով
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Դ. Ա. Հարությունյան
   Ծովախոզուկների թոքերի փորձառական սուր տուբերկուլյոզի տարբեր փուլերում արյան էրիթրոցիտների և լիմֆոցիտների թաղանթներում ֆոսֆոլիպիդային փոխանակության խանգարումների խորության համեմատությունը և “զետապոլ” նյութի արդյունավետության առանձնահատկությունները այդ պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Ե. Ոսկանյան, Ա. Տ. Թուսուզյան, Դ. Շ. Մանուչարյան, Զ. Ա. Կարալյան
   Էնցեֆալոմիոկարդիտի վիրուսի և Paramecium aurelia-ի փոխհարաբերությունը
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Աղաբաբովա, Լ. Ա . Ավագյան, Ն. Ա. Մելկիկյան, Մ. Ա. Բաբայան
   Աղիքային ցուպիկի փոխազդեցության առանձնահատկությունները սուր լեյկոզով Աղիքային ցուպիկի փոխազդեցության առանձնահատկությունները սուր լեյկոզով հիվանդներից ստացած էրիթրոցիտների հետ
   Մանրամասն>>
ԹՈՒՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Օ. Հովնանյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Վ. Խ. Մամիկոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան
   Հեպատոցիտների վրա հակաօքսիդանտների բջջապաշտպանիչ ազդեցության համեմատական ուլտրակառուցվածքային վերլուծությունը թունածին ցիրոզի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Նոր դիտարկումներ ի լրումն Մովսես Խորենացու կենսագրության (անունը, ծննդավայրը, թարգմանչական գործը)
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster