ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Ա. Քամալյան
   Մատրից-ֆունկցիաների որոշ տիպի ֆակտորիզացիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Պ. Սեյրանյան
   էվոլյուցիայի մատրիցայի և Լյապունովի ցուցիչների ածանցյալները՝ ըստ պարամետրերի
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Մ. Դանգլյան, Դ. Բ. Հայրապետյան, ակադեմիկոս Է. Մ. Ղազարյան
   Բորի նիտրիդի բազմաշերտ նանոխողովակի արգելված գոտին և վիճակների խտությունը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա.Վարդանյան
   Մեթանի թերմիկ օքսիդացման ռեակցիայի արագության հաստատունության հարցի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Ֆ. Պ. Սարուխանյան, Հ. Հ. Զաքարյան, Ն. Հ. Բարխուդարյան
   Արգանդի վզիկի քաղցկեղի զարգացման հակաօքսիդանտային և իմունաբանական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան, Ժ. Ռ. Ալավերդյան, Ի. Մ.Նազարյան
   N-պարատեղակալված ԳԱԿԹ-ի ածանցյալները և նրանց էթիլային եթերները որպես հակացնցումային միջոցներ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Ն. Գ. Հունանյան
   Արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնավարության ազդեցությունը միջին շրջանի էլեկտրական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Ս. Ա. Կտրակյան
   Երևանի կանաչապատման մեջ օգտագործվող տեղածին և ներմուծված ծառաբույսերի օպտիմալ զուգակցման էկոլոգո-կենսաբանական ասպեկտները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster