ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ասատրյան, Ա. Հ. Քամալյան, Մ. Ի. Կարախանյան
   Ինտեգրալատարբերակային հավասարումների մի դասի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Ա. Ռ. Բաղդասարյան
   Ցիկլերի հայտնաբերումով մինիմալ տրամաբանության ասույթային որոշ համակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ա. Թամազյան
   Ֆրեգեի համակարգերում արտածումների երկարությունների ստորին գնահատականների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Լյավի ալիքները մագնիսաստրիկցիոն շերտի դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Երկու անգամ լիցքավորված Հիգգսի բոզոնների ծնումը պրոցեսում
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ, ԿՈՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Կ. Ավետիսյան
   Սկավառակաձև գալակտիկաների պտույտի նոր աստղաֆիզիկական մեխանիզմ Ոչ-ինֆլյացիոն կոսմոլոգիայի տեսությամբ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Տ. Ս. Սարգսյան, Ի. Գ. Աղաջանյան
   Ոսկու նանոկոմպոզիտների էլեկտրաքիմիական սինթեզ 1-վինիլիմիդազոլի և կրոտոնաթթվի հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Մ. Խալաթյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ա. Գ. Մելքոնյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   N-բենզոիլ-α,β-դեհիդրոամինաթթուների որոշ ամիդների ազդեցությունը հակաօքսիդանտային ակտիվության և արյան մակարդելիության վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Վ. Մ. Ղազոյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ե. Ռ. Ալեքսանյան
   (Z)-1-(տեղակալված-2-ֆենիլ-4-(պ-տոլուոլսուլֆոնիլօքսիբենզիլիդեն)-5-իմիդազոլոնների սինթեզը և հակախոլինէսթերազային հատկությունները
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Տ. Ա. Փիլիպոսյան
   Առնետի արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնաբուխ ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ա. Դանիելյան
   ՀՀ հյուրընկալության ոլորտում ֆինանսական հաշվառման միասնական համակարգ ունենալու նախադրյալները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster