ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2009
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2009
Volume  109    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ա. Գ. Առաքելյան
   Արբելոսին ներգծված Պապի շրջանագծերի հաջորդականության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
  
 • Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ս. Շուքուրյան
   Պրոցեսների համարժեքությունը կոմուտատիվ և ոչ կոմուտատիվ օբյեկտներով օբյեկտակողմնորոշված միջավայրերում
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Տեղայնացված սահքի էլեկտրաառաձգական ալիքները շերտի կիսատարածության նկատմամբ շարժման ընթացքում
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Տ. Վ. Զաքարյան
   Օրթոտրոպ ուղղանկյուն սալի տարածական առաջին դինամիկական եզրային խնդրի լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Ալանակյան
   Սկալյար լեպտոնների և սուպերսիմետրիկ Հրգսի բոզոնների ծնումը լեպտոն–անտիլեպտոն տրոհումներում
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ռ. Բալասանյան
   Լիցքավորված մասնիկների կորստի էներգիայի ճշգրտումը CLAS դետեկտորի սցինտիլյացիոն հաշվիչներում
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Գ. Փարեմուզյան
   Քվազիիրական ֆոտոծնման դեպքերի ընտրումը էլեկտրածնման փորձի տվյալներով
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Զ. Թ. Կարապետյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ա. Ա. Ավետիսյան
   Նոր 2-(2-ալկօքսի-3-բրոմպրոպիլ)-2-էթօքսիկարբոնիլ-4-բութանոլիդների սինթեզ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Սիմոնյան, Ն. Դ. Սիմոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան, Ի. Հ. Բատիկյան
   ԱՏՖ-ֆոսֆոհիդրոլազային ակտիվության առանձնահատկությունները Սևանի կողակի երկու սեռերի հյուսվածքներից անջատված միտոքոնդրիումներում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան
   Ցածր մոլեկուլային երկպարուրային ՌՆԹ-ի գերցածր քանակների կարգավորիչ ազդեցությունը ծովախոզուկների թոքերի փորձարարական տուբերկուլյոզի պայմաններում ֆոսֆոլիպիդների փոխանակության խախտված օղակների վրա
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Ա. Պետրոսյան
   Կոլխիցինով բուժման ազդեցությունը լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի որոշ ֆերմենտների ակտիվության վրա պարբերական հիվանդությամբ տառապող հիվանդների մոտ
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Հակոբյան
   Ներորովայնային ճնշման մոնիթորինգի կանխատեսիչ նշանակությունը ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում
   Մանրամասն>>
ՍՆԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Մ. Գրիգորյան, Լ. Լ. Օսիպյան, Օ. Յուսեֆ
   Հայաստանի եգիպտացորենի չոր հատիկների միկոբիոտան և նրա տոքսիգենությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster