ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2013
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2013
Volume  113    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Սպեկտրալոիդ և նորմալոիդ օպերատորների բնութագրումը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Դ. Պողոսյան
   Քվազի-պարբերական ինտերպոլյացիայի L2 - զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Բաբայան, Ա. Ա. Զաքարյան
   Դիրիխլեի խնդիրը չորրորդ կարգի մեկ ոչ ճշգրիտ էլիպսական հավասարման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Հովհաննիսյան
   Համասեռ կոնսոլային ձողի լայնական տատանումների ժամանակ մաքուր ծռման և ծռման առաձգական ալիքների տարածման խնդրի դրվածքը
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան
   Աստիճանային շարքերի մեթոդի կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համար
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Ա. Ալանակյան
   Երկու անգամ լիցքավորված բոզոնների ծնումը ֆոտոնի հետ
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Ա. Հովհաննիսյան, Ռ. Ռ. Անդրեասյան, Գ. Մ. Պարոնյան, Հ. Վ. Աբրահամյան
   Կոմպակտ ռադիոաղբյուրների ուսումնասիրություն. հեռավոր քվազարների թեկնածուներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Տ. Ս. Խաչատրյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   Հիփոֆիզի թիրոիդ հորմոնի և վահանագեղձի հորմոնների բաղադրության փոփոխման առանձնահատկությունները երկու ամսական առնետների արյան մեջ հիփոթիրեոզի ժամանակ, քոլինի էսթեր N-(2-մեթոքսիբենզոիլ)-Օ- իզոպրոպիլ-α,β-դեհիդրոթիրոզինի ազդեցությունից առաջ և հետո
   Մանրամասն>>
 • Հ. Խ. Ավագյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Ն. Հ. Մովսեսյան, Գ. Գ. Մինասյան
   Լ-արգինինի նյութափոխանակության պատկերը մկների գլխուղեղում Էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ և հակաուռուցքային բուժման ազդեցությունը Escherichia coli-ի ոչ ախտածին շտամների օգտագործմամբ. Արգինազ: Հաղորդում 1
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Աղաբաբովա, Ն. Օ. Մովսիսյան, Ա. Մ. Հակոբյան, Օ. Ա. Ավագյան
   Էրլիխի ասցիտային կարցինոմայի ժամանակ մորֆոհիստոքիմիական փոփոխություններ աղիքային ցուպիկի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Ա. Հարությունյան
   Պրոբիոտիկների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ հիվանդների աղիքային միկրոֆլորայի E. coli անջատուկների հակաբիոտիկակայունության վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Վ. Վ. Ղազարյան, Զ. Մ. Պառավյան
   Բողբոջների էներգետիկ մակարդակը և դրանց ձմեռային պահպանվածությունը որպես ծառային ինտրոդուցենտների հարմարվողականության ցուցանիշ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster