ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Հանրահաշվական կապի գծերում սխալներ ուղղող կոդի հզորության վերին և ստորին գնահատականներ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Ա. Ա. Համբարձումյան, Հ. Ա. Գասպարյան, Ս. Ա. Հովհաննիսյան
   Դասական և ոչ դասական տրամաբանությունների մինիմալ նույնաբանությունների որոշ հատկությունների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Պ. Սեյրանյան
   Ականավոր մաթեմատիկոսի սխալը կամ որտե՞ղ կգնա հեծանիվը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենով ամրավորված բազմաշերտ սալերի (նանոկոմպոզիտների) մաթեմատիկական մոդելները
   Մանրամասն>>
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Մակարյան
   ԳԲՀ ճառագայթման հաճախականությունների փոխակերպումը ֆերիտում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ
ՕՊՏԻԿԱ
  
 • Հ. Պ. Սարգսյան
   Էրիթրոցիտների միաշերտի վրա լազերային ճառագայթման դիֆրակցիայի տեսական նկարագրությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Վ. Գաբրիելյան, Ռ. Կ. Կոստանյան, Գ. Ա. Վարթան, Գ. Ա. Մարտոյան
   Իոնափոխանակիչ մեմբրանով իոնների տեղափոխման գործընթացի մաթեմատիկական մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ռ. Գ. Պարոնիկյան
   Որոշ նոր հետերոցիկլիկ միացությունների հակացնցումային և հոգեմետ հատկությունները
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Ա. Ս. Գրիգորյան, Մ. Ս. Գրիգորյան
   Խոլինային մնացորդի և լիթիումական կատիոնի միջև կորելիացիայի բացահայտում որոշակի
ամինաթթուների մոտ` հակացնցումային և հակադեպրեսանտ ակտիվության առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Ս. Ո. Ավետիսյան, Մ. Հ. Պարոնյան, Ս. Ս. Հովհաննեսյան, Ա. Ս. Հովսեփյան
   Bacillus thuringiensis-ի մելանինոգեն շտամերը. դրանց կիրառման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Պ. Ա. Ղազարյան
   Ժամանակակից պատկերացումները կորոնավիրուսային հիվանդությունների էթիոլոգիայի,
ախտածնության, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster