ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Ա. Քամալյան
   Մատրից-ֆունկցիաների որոշ տիպի ֆակտորիզացիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Պ. Սեյրանյան
   էվոլյուցիայի մատրիցայի և Լյապունովի ցուցիչների ածանցյալները՝ ըստ պարամետրերի
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Մ. Դանգլյան, Դ. Բ. Հայրապետյան, ակադեմիկոս Է. Մ. Ղազարյան
   Բորի նիտրիդի բազմաշերտ նանոխողովակի արգելված գոտին և վիճակների խտությունը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա.Վարդանյան
   Մեթանի թերմիկ օքսիդացման ռեակցիայի արագության հաստատունության հարցի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Ֆ. Պ. Սարուխանյան, Հ. Հ. Զաքարյան, Ն. Հ. Բարխուդարյան
   Արգանդի վզիկի քաղցկեղի զարգացման հակաօքսիդանտային և իմունաբանական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան, Ժ. Ռ. Ալավերդյան, Ի. Մ.Նազարյան
   N-պարատեղակալված ԳԱԿԹ-ի ածանցյալները և նրանց էթիլային եթերները որպես հակացնցումային միջոցներ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Ն. Գ. Հունանյան
   Արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնավարության ազդեցությունը միջին շրջանի էլեկտրական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Ս. Ա. Կտրակյան
   Երևանի կանաչապատման մեջ օգտագործվող տեղածին և ներմուծված ծառաբույսերի օպտիմալ զուգակցման էկոլոգո-կենսաբանական ասպեկտները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster