ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Հանրահաշվական խմբային կապի ուղիներ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Ա. Հակոբյան
   Ֆրանկլինի բազմապատիկ շարքերի միակության թեորեմներ
   Մանրամասն>>
 • Վ. Գ. Միքայելյան
   Ըստ Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի շարքերի՝ մեկ «մարտինգալային հատկության» մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Գազի գերձայնային հոսանքով շրջհոսվող կոմպոզիցիոն շերտավոր գլանային թաղանթի կայունությունը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենի ընդհանուր դեֆորմացիայի դեպքում նրա դիսկրետ-կոնտինուալ և կոնտինուալ-մոմենտային մոդելները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Համաշխարհային ձգողականության ընդհանրացված-նյուտոնյան ուժով պայմանավորված գրավիտացիոն դաշտի հատկությունների մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Վ. Գաբրիելյան, Ռ. Կ. Կոստանյան, Գ. Ա.Մարտոյան
   Լիթիումի իզոտոպների առանձնացումը էլեկտրամեմբրանային եղանակով
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster