ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2020
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2020
Volume  120    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտիև, Գ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Հանրահաշվական խմբային կապի ուղիներ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Ա. Հակոբյան
   Ֆրանկլինի բազմապատիկ շարքերի միակության թեորեմներ
   Մանրամասն>>
 • Վ. Գ. Միքայելյան
   Ըստ Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգի շարքերի՝ մեկ «մարտինգալային հատկության» մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Գազի գերձայնային հոսանքով շրջհոսվող կոմպոզիցիոն շերտավոր գլանային թաղանթի կայունությունը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Գրաֆենի ընդհանուր դեֆորմացիայի դեպքում նրա դիսկրետ-կոնտինուալ և կոնտինուալ-մոմենտային մոդելները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Համաշխարհային ձգողականության ընդհանրացված-նյուտոնյան ուժով պայմանավորված գրավիտացիոն դաշտի հատկությունների մասին
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Վ. Գաբրիելյան, Ռ. Կ. Կոստանյան, Գ. Ա.Մարտոյան
   Լիթիումի իզոտոպների առանձնացումը էլեկտրամեմբրանային եղանակով
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster