ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ամիրջանյան, Ա. Հ. Քամալյան, Հ. Ա. Քամալյան
   Մատրից-ֆունկցիաների որոշ տիպի ֆակտորիզացիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Պ. Սեյրանյան
   էվոլյուցիայի մատրիցայի և Լյապունովի ցուցիչների ածանցյալները՝ ըստ պարամետրերի
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Մ. Դանգլյան, Դ. Բ. Հայրապետյան, ակադեմիկոս Է. Մ. Ղազարյան
   Բորի նիտրիդի բազմաշերտ նանոխողովակի արգելված գոտին և վիճակների խտությունը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա.Վարդանյան
   Մեթանի թերմիկ օքսիդացման ռեակցիայի արագության հաստատունության հարցի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Ա. Հովհաննիսյան, Ֆ. Պ. Սարուխանյան, Հ. Հ. Զաքարյան, Ն. Հ. Բարխուդարյան
   Արգանդի վզիկի քաղցկեղի զարգացման հակաօքսիդանտային և իմունաբանական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան, Ժ. Ռ. Ալավերդյան, Ի. Մ.Նազարյան
   N-պարատեղակալված ԳԱԿԹ-ի ածանցյալները և նրանց էթիլային եթերները որպես հակացնցումային միջոցներ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Ն. Գ. Հունանյան
   Արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնավարության ազդեցությունը միջին շրջանի էլեկտրական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Ս. Ա. Կտրակյան
   Երևանի կանաչապատման մեջ օգտագործվող տեղածին և ներմուծված ծառաբույսերի օպտիմալ զուգակցման էկոլոգո-կենսաբանական ասպեկտները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster