EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Գ. Միքայելյան
   Գիբսի երևույթը Ստրոմբերգի համակարգերի համար
   Մանրամասն>>
 • Ա. Հ. Բաբայան, Մ. Հ. Մոխամմադի
   Միավոր շրջանում մի ճշգրիտ էլիպսական հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան
   Երկու կոչափի նորմալ հարթ րիչչի-կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունները էվկլիդեսյան տարածություններում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Սարգսյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Լ. Ի. Մանևիչ, Ս. Ա. Տիման
   Կաշկանդված պտույտներով մոմենտային տեսության հիման վրա առաձգական բարակ ձողի ծռման դեֆորմացիայի կիրառական տեսությունը և նրա կիրառությունը պոլիմերների մոտ
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Ե. Վեյսման, Ն. Ե. Անդրեև, Հ. Հ. Մաթևոսյան, Հ. Ս. Հարոյան
   Բախումային պլազմայի լայնատիրույթ դիէլեկտրիկական թափանցելիությունն իոնների կամայական լիցքի դեպքում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Լ. Ա. Հախվերդյան, Ռ. Ա. Փաշայան, Լ.Վ. Հարությունյան
   Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանում երկրային մակերևույթի թեքությունների և դեֆորմացիաների չափման արդյունքները
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Մ. Պողոսյան, Ս. Դ. Արսենտև, Վ. Ս. Հարությունով, Լ. Ա. Թավադյան
   Թեթև ածխաջրածինների զուգորդված օքսիդացումը՝ որպես պրոպիլենի և ավելի ծանր օլեֆինների ստացման աղբյուր
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Ի. Հակոբյան, Լ. Ս. Ներսեսովա, Մ. Ս. Պետրոսյան, Մ. Գ. Գազարյանց
   Ca-մոդիֆիկացված երկպարույր ՌՆԹ-ն՝ որպես ռադիոպաշտպանիչ միջոց
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Կ. Պ. Գրիգորյան
   Որոշ սալիցիլիդեն-ամինաթթուների լիթիումական աղերի հակաբակտերիալ ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
 • Լ. Վ. Դանիելյան, Հ. Գ. Հովհաննիսյան
   Մայրական կաթի կաթնաթթվային բակտերիաների պրոբիոտիկ հատկությունները
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Պ. Ստեփանյան-Ղանդիլյան
   Նոր տվյալներ Հայաստանի ֆլորայի մի շարք տեսակների աշխարհագրական տարածվածության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster