ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus Խմբագիրներ
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 
Գլխավոր խմբագիրակադեմիկոս Ռ. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Խմբագրական Խորհուրդ  
 ակադեմիկոս Գ. Ե. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ակադեմիկոս Վ. Ս. ԶԱՔԱՐՅԱՆ
 ակադեմիկոս Լ. Ա. ԹԱՎԱԴՅԱՆ
 ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Ռ. Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
 ակադեմիկոս Է. Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ,
 ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ Լ. Ռ. ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ (գլխ. խմμագրի տեղակալ)
 ակադեմիկոս Յու. Հ. ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ
 Գ. Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ (պատ.քարտուղար)

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster