EngArmRus Խմբագիրներ
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 
Գլխավոր խմբագիրակադեմիկոս Վ.Ս.ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Խմբագրական Խորհուրդ  
 ակադեմիկոս Ս.Ա.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ակադեմիկոս Է.Գ.ԱՖՐԻԿՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Գ.Ե.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Գ.Ա.ԲՐՈՒՏՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Է.Ս.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Վ.Վ.ԴՈՎԼԱԹՅԱՆ (գլխ. խմբագրի տեղակալ),
 ակադեմիկոս Ա.Ա.ԹԱԼԱԼՅԱՆ,
 ակադեմիկոս Կ.Գ.ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
 ակադեմիկոս Վ.Հ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Յու.Հ.ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Ֆ.Տ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
  ակադեմիկոս Դ.Մ. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
 Լ.Ս. ՍԱՐԱՖՅԱՆ (պատ.քարտուղար)

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster