ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Ֆ. Շամոյան, Օ. Ռ. Միլիչ
   Ճշգրիտ թեորեմներ խիստ պսևդոուռուցիկ տիրույթների մեջ անալիտիկ տարածությունների հետքերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Կարագուլյան, Կ. Ռ. Մուրադյան
   Կրկնակի Ֆուրիեի շարքերի եռանկյուն և սեկտորիալ գումարների տարամիտության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Առաձգական ամրակցված հենարանով հեծանի ծռման ոչ դասական խնդիրը
   Մանրամասն>>
էԼԵԿՏՐԱԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Ա. Ա. Քամալյան
   Սահքի էլեկտրաառաձգական ազդանշանի տարածումը պիեզոդիէլեկտրիկ անհամասեռ շերտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Զ. Հ. Գրիգորյան
   Խառնուրդային վիճակները կիսաանվերջ սահմանափակող պոտենցիալով քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Զ. Ա. Գրիգորյան, Ե. Շ. Մամասախլիսով, Ա. Թ. Կարապետյան
   ԴՆԹ-պարունակող պոլիմերային բաղադրիչներում օրիենտացիոն կարգը. հալման էֆեկտը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Ս. Մարգարյան
   Էթինիլտետրազոլի էլեկտրաքիմիական պոլիմերումը տարբեր էլեկտրոդների վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Սիմոնյան, Ռ. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան
   ԱԵՖ-ֆոսֆոհիդրոլազի ակտիվության փոփոխությունները սպիտակ առնետների տարբեր օրգանների միտոքոնդրիումներում SkQ1 հակաօքսիդանտի ներգործությամբ, պենտիլենտետրազոլով մակածված էպիլեպսանման ցնցումների դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Տ. Ս. Խաչատրյան
   N-տեղակալված-α, β-դեհիդրոամինաթթուների քոլինի եթերների գերցածր չափաբաժինների ազդեցությունը առնետների վրա ենթակլինիկական հիփոթիրեոզի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Գ. Քերյան, Ե. Ա. Սիմոնյան, Ի. Լ. Բազուկյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Հայկական կաթնամթերք մածունից անջատված լակտոբացիլների նոր շտամների աճի և հակաբակտերիական ակտիվության ճնշումը ԷԴՏԱ-ի ցածր կոնցենտրացիաներով. համեմատական հետազոտություն գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների նկատմամբ
   Մանրամասն>>
 • Է. Գ. Աֆրիկյան, Մ. Ա. Կինոսյան, Ա. Կ. Օկասով, Ն. Լ. Ղազանչյան
   Միջատների բնածին միկրոֆլորայի յուրահատկությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Լ.Գ. Սիմոնյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան
   Միզուղու մեկուսացրած ծայրային հատվածների և միզապարկի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
 • Է. Գ. Աֆրիկյան, Մ. Ա. Կինոսյան, Ա. Կ. Օկասով, Ն. Լ. Ղազանչյան
   Միջատների բնածին միկրոֆլորայի յուրահատկությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Լ.Գ. Սիմոնյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան
   Միզուղու մեկուսացրած ծայրային հատվածների և միզապարկի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մարաբ Մծուրնացին Աբյուդենոսի և Խորենացու միջնո՞րդ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster