ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Ֆ. Շամոյան, Օ. Ռ. Միլիչ
   Ճշգրիտ թեորեմներ խիստ պսևդոուռուցիկ տիրույթների մեջ անալիտիկ տարածությունների հետքերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Կարագուլյան, Կ. Ռ. Մուրադյան
   Կրկնակի Ֆուրիեի շարքերի եռանկյուն և սեկտորիալ գումարների տարամիտության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Առաձգական ամրակցված հենարանով հեծանի ծռման ոչ դասական խնդիրը
   Մանրամասն>>
էԼԵԿՏՐԱԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Ա. Ա. Քամալյան
   Սահքի էլեկտրաառաձգական ազդանշանի տարածումը պիեզոդիէլեկտրիկ անհամասեռ շերտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Զ. Հ. Գրիգորյան
   Խառնուրդային վիճակները կիսաանվերջ սահմանափակող պոտենցիալով քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Զ. Ա. Գրիգորյան, Ե. Շ. Մամասախլիսով, Ա. Թ. Կարապետյան
   ԴՆԹ-պարունակող պոլիմերային բաղադրիչներում օրիենտացիոն կարգը. հալման էֆեկտը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Ս. Մարգարյան
   Էթինիլտետրազոլի էլեկտրաքիմիական պոլիմերումը տարբեր էլեկտրոդների վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ա. Սիմոնյան, Ռ. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ս. Մարգարյան
   ԱԵՖ-ֆոսֆոհիդրոլազի ակտիվության փոփոխությունները սպիտակ առնետների տարբեր օրգանների միտոքոնդրիումներում SkQ1 հակաօքսիդանտի ներգործությամբ, պենտիլենտետրազոլով մակածված էպիլեպսանման ցնցումների դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Տ. Ս. Խաչատրյան
   N-տեղակալված-α, β-դեհիդրոամինաթթուների քոլինի եթերների գերցածր չափաբաժինների ազդեցությունը առնետների վրա ենթակլինիկական հիփոթիրեոզի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Գ. Քերյան, Ե. Ա. Սիմոնյան, Ի. Լ. Բազուկյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Հայկական կաթնամթերք մածունից անջատված լակտոբացիլների նոր շտամների աճի և հակաբակտերիական ակտիվության ճնշումը ԷԴՏԱ-ի ցածր կոնցենտրացիաներով. համեմատական հետազոտություն գրամ-դրական և գրամ-բացասական բակտերիաների նկատմամբ
   Մանրամասն>>
 • Է. Գ. Աֆրիկյան, Մ. Ա. Կինոսյան, Ա. Կ. Օկասով, Ն. Լ. Ղազանչյան
   Միջատների բնածին միկրոֆլորայի յուրահատկությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Լ.Գ. Սիմոնյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան
   Միզուղու մեկուսացրած ծայրային հատվածների և միզապարկի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
 • Է. Գ. Աֆրիկյան, Մ. Ա. Կինոսյան, Ա. Կ. Օկասով, Ն. Լ. Ղազանչյան
   Միջատների բնածին միկրոֆլորայի յուրահատկությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Լ.Գ. Սիմոնյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան
   Միզուղու մեկուսացրած ծայրային հատվածների և միզապարկի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մարաբ Մծուրնացին Աբյուդենոսի և Խորենացու միջնո՞րդ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster