ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus Գլխավոր
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան ՀՀ բարձրագույն գիտական ինքնակառավարվող պետական հաստատություն է, որը միավորում է ԳԱԱ անդամներին և ԳԱԱ համակարգի գիտական հաստատությունների, հիմնարկների և ձեռնարկությունների աշխատողներին:

ՀՀ ԳԱԱ-ն կազմակերպում և իրականացնում է հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ, համակարգում հանրապետությունում կատարվող հիմնարար հետազոտությունները: ԳԱԱ-ն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն մարմինների պաշտոնական գիտական խորհրդականն է: ՀՀ ԳԱԱ-ն ունի, ըստ գիտության բնագավառների, գիտությունների հինգ բաժանմունք՝

 • Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք
 • Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունք
 • Բնական գիտությունների բաժանմունք
 • Քիմիական և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք
 • Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք

Հրատարակություններ

 • ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ռ.Մ. Մարտիրոսյան
 • ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխնիկական գիտությունների սերիա) - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Վ.Շ. Մելիքյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մաթեմատիկա - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Սահակյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մեխանիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ֆ.մ.գ.դ. Վ.Ն. Հակոբյան
 • Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Յու.Հ. Շուքուրյան
 • Մաթեմատիկայի հայկական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Հ.Բ. Ներսիսյան
 • Աստղաֆիզիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ֆ.մ.գ.դ. Ա.Գ. Նիկողոսյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Ֆիզիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Վ.Մ. Հարությունյան
 • Ֆիզիկայի հայկական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Վ.Մ. Հարությունյան
 • Հայաստանի կենսաբանական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Է.Ս. Գևորգյան
 • Նեյրոքիմիա - գլխավոր խմբագիր՝ կ.գ.դ. Մ.Ի. Աղաջանով
 • Հայաստանի բժշկագիտություն - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Կ. Շուքուրյան
 • Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ա.Ա. Շահինյան
 • Հայաստանի քիմիական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ա.Ս. Սաղյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Գիտություններ Երկրի մասին - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ռ.Լ. Մելքոնյան
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Պ.Ս. Ավետիսյան
 • Պատմաբանասիրական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ բանաս.գ.դ. Ա.Հ. Զաքարյան
 • Բանբեր հայագիտության - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Խառատյան
 • "Հիմնարար հայագիտություն" էլեկտրոնային հանդես (անգլերեն) - գլխավոր խմբագիր՝ պ.գ.դ. Ա.Վ. Քոսյան
 • "Գիտություն" թերթ - գլխավոր խմբագիր՝ Ա.Ք. Տեր-Գաբրիելյան
 • Գիտության աշխարհում - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Կիրակոսյան

  "ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ"-ը հիմնադրվել են 1944թ.: Լույս են տեսնում տարին 4 անգամ


Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster