ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ասատրյան, Ա. Հ. Քամալյան, Մ. Ի. Կարախանյան
   Ինտեգրալատարբերակային հավասարումների մի դասի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Ա. Ռ. Բաղդասարյան
   Ցիկլերի հայտնաբերումով մինիմալ տրամաբանության ասույթային որոշ համակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ա. Թամազյան
   Ֆրեգեի համակարգերում արտածումների երկարությունների ստորին գնահատականների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Լյավի ալիքները մագնիսաստրիկցիոն շերտի դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Երկու անգամ լիցքավորված Հիգգսի բոզոնների ծնումը պրոցեսում
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ, ԿՈՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Կ. Ավետիսյան
   Սկավառակաձև գալակտիկաների պտույտի նոր աստղաֆիզիկական մեխանիզմ Ոչ-ինֆլյացիոն կոսմոլոգիայի տեսությամբ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Տ. Ս. Սարգսյան, Ի. Գ. Աղաջանյան
   Ոսկու նանոկոմպոզիտների էլեկտրաքիմիական սինթեզ 1-վինիլիմիդազոլի և կրոտոնաթթվի հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Մ. Խալաթյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ա. Գ. Մելքոնյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   N-բենզոիլ-α,β-դեհիդրոամինաթթուների որոշ ամիդների ազդեցությունը հակաօքսիդանտային ակտիվության և արյան մակարդելիության վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Վ. Մ. Ղազոյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ե. Ռ. Ալեքսանյան
   (Z)-1-(տեղակալված-2-ֆենիլ-4-(պ-տոլուոլսուլֆոնիլօքսիբենզիլիդեն)-5-իմիդազոլոնների սինթեզը և հակախոլինէսթերազային հատկությունները
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Տ. Ա. Փիլիպոսյան
   Առնետի արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնաբուխ ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ա. Դանիելյան
   ՀՀ հյուրընկալության ոլորտում ֆինանսական հաշվառման միասնական համակարգ ունենալու նախադրյալները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster