ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2004
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2004
Volume  104    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Վ.Պողոսյան
   Որոշ բազմանդամապարբերական ինտերպոլյացիաների L2-զուգամիտությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ռ.խաչատրյան
   Որոշ բազմարժեք արտապատկերումների անընդհատության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Ա.Ավետիսյան
   Առանց տիպերի l-տերմերի ներկայացումը նշած բինար ծառերի օգնությամբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Լ.Գոգյան
   Ըստ Հաարի համակարգի L1-գրեդի ալգորիթմի զուգամիտության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
 • Մ.Ս.Գաբրիելյան, Վ.Ռ.Բարսեղյան
   Օպտիմալ դիտման խնդրում ազդակների ընտրության առաջնության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Իշխանյան
   Լանդաու - Զեների անցման հավանականությունը բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատի ֆոտոասոցիացիայի համար թույլ փոխազդեցության սահմանում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Վ.Դովլաթյան, Կ.Ա.Էլիազյան, Է.Ա.Ղազարյան, Վ.Ա.Պիվազյան
   N-Պիրիմիդինիլ-N’-ացիլմիզանյութեր և թիոմիզանյութեր
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Կ.Ղարագյոզյան
   Զեարալենոնային թունավորումների ժամանակ հիպոքսիկ սինդրոմի ազդեցության առանձնահատկությունները պերօքսիդային հեմոլիզի վերաբերյալ էրիթրոցիտների դիմադրողականության խախտումների ձևավորման մեխանիզմների վրա և ֆիզիոլոգիական ակտիվ միացությունների գերցածր քանակների կանոնավորիչ դերը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ս.Մարգարյան, Ա.Ա.Սիմոնյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Ավետիսյան
   Առնետների արյան և լյարդի մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակների փոփոխությունները CCl4-ով մակածված լյարդի ցիռոզի դեպքում և a-տոկոֆերոլի հակաստրեսային ազդեցությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Գ.Չաիլյան
   Պոլիսախարիդների խառնուրդի սպեցիֆիկ սորբցիան կոշտ մատրիցաների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Թ.Ս.Ագլինցյան, Լ.Հ.Ավագյան
   Նյարդային վերջավորությունների միտոքոնդրիումների հնարավոր կալցիում-կարգավորող և սինապսածին ֆունկցիայի վերաբերյալ հարվահանաձև գեղձերի հեռացման պայմաններում կատուների մոտ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ.Ա.Կարալյան
   HEp-2 գծի բջիջների քրոնիկ ինֆեկցիան կենդանի օրալ եռավալենտ պոլիոմիելիտային վակցինայով
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ.Ռ.Մանվելյան, Է.Յ.Հարությունյան, Ա.Մ.Նասոյան
   Գորտի ցանցաողնուղեղային նեյրոնների պատասխանների էլեկտրաֆիզիոլոգիական վերլուծությունը դրանց ուղղընթաց և հակընթաց ակտիվացման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ.Փ.Մանուկյան
   Դեյտերսի կորիզի նեյրոնների հակընթաց և ուղղընթաց պատասխանները վերին կոլիկուլուսի դրդման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Վ.Մելիքյան
   Խոսակցական և ոչ խոսակցական էթիկետի խնդիրները օտար լեզուների ուսուցման համակարգում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster