ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Անալիտիկ ֆունկցիաների մի դասի Շտոլցի անկյուններում ընկած զրոների լրիվ բնութագիրը
   Մանրամասն>>
 • Ա.Գ.Առաքելյան, Ռ.Հ.Բարխուդարյան, Մ.Պ.Պողոսյան
   Վերջավոր տարբերությունների մեթոդը երկփուլ խոչընդոտի խնդրի համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ե. Աբրահամյան
   Վերջավոր դաշտերի վրա նորմալ բազմանդամների կառուցում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Յու. Շահվերդյան
   Հոսքեր եւ հիշողություն ռոտատորային ցանցերում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս.Հ. Սարգսյան
   Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար առաձգական բարակ թաղանթների ընդհանուր տեսությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Ա. Սահակյան
   Մրրիկ-մրրիկ փոխազդեցությունը YBa2Cu3Ox գերհաղորդիչ կերամիկայում ցածր հաճախության մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Դեմիրխանյան, Է. Պ. Կոկանյան, Մ. Այլերի, Հ. Ռիններտ
   Էլեկտրոնային գրգռման էներգիայի ոչ ճառագայթային վերաբաշխումը LiNbO3:Yb3+-ում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ջալալի
   CH3O2 ռադիկալների հետ օրգանական միացության հետերոգեն ռեակցիայի մոդելի կինետիկական անալիզը
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Հարուցված բևեռացման ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշների արտահայտման առանձնահատկությունները ինդուկցիոն պրոցեսների առկայության դեպքում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ֆ. Ս. Մաթևոսյան, Թ. Հ. Ստեփանյան, Ս. Հ. Հարությունյան, Ն. Մ. Ալեքսանյան
   Պալարաբակտերիաների ադհեզիոն ունակության մասին
   Մանրամասն>>
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Վ. Հովակիմյան
   Ֆուքսի ուվեալ սինդրոմը Հայաստանում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Ա. Մ. Նասոյան, Դ. Օ. Թերզյան
   Գորտի անդաստակային կորիզային համակարգի նեյրոնների էլեկտրական ակտիվության վրա ուղեղիկի ազդեցության մասին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster