ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2009
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2009
Volume  109    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Հ. Մարտիրոսյան, Ս. Ե. Մկրտչյան
   Ոչ–կարաթեոդորյան տիրույթների վրա բացթողումներ ունեցող բազմանդամներով միջինում մոտավորությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան, Գ. Ս. Մաճկալյան
   Միապատիկ գլխավոր կորության վեկտորներով նորմալ հարթ մինիմալ կիսաէյնշտեյնյան ենթաբազմաձևություններ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Սարգսյան
   Երրորդ եզրային խնդրից ծնված դիֆերենցիալ օպերատորային փնջերի սեփական ֆունկցիաների մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Սեյսմապաշտպանության համակցված մի եղանակի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Վարդանյան
   Լայնական մագնիսական դաշտում բարակ անվերջ մագնիսաառաձգական սալերի տատանումների հաճախությունների որոշումը անալիտիկ և թվային մեթոդներով
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ թաղանթների դինամիկական տեսություններ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Ավետիսյան, Վ. Մ. Խաչատրյան
   Երկրաչափական ոչ գծայնության հաշվառման առանձնահատկությունները պիեզոէլեկտրական միջավայրում վերջավոր լայնույթով էլեկտրաառաձգական ալիքի տարածման դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Է. Պ. Կոկանյան
   Լիթիումի նիոբատի լեգիրեցված բյուրեղներում պարբերաբար բևեռացված դոմենային կառուցվածքների ստացման առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Թ.Կ. Կիպրիյան, Վ. Օ. Թոփուզյան, Ի. Ռ. Կարապետյան, Տ. Ս. Խաչատրյան
   Յոդմեթիլատ 2- (դիմեթիլամինա)էթիլ N-(n-մետոքսիբենզոիլ)-DL-ֆենիլալանինի եթերի ազդեցությունը ողնուղեղի առանձին մոտոնեյրոնների ֆոնային և հարուցված ակտիվության վրա նրա կիսահատումից առաջ և հետո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Վ. Ա. Դավթյան, Վ. Ս. Մարտիրոսյան
   Խոշորառեջ կաղնու ջրային ռեժիմի շարժընթացը` կախված մացառային ծանրաբեռնվածությունից
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster