ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2022
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2022
Volume  122    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Կ. Սահակյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Բազմությունների անկախ շրջակայքեր Bn խմբում
   Մանրամասն>>
 • Ն. Ա. Խանդանյան, Ժ. Գ. Մարգարյան, Հ. Կ. Սահակյան
   Խնդիր բուլյան հավաքածուների նույնատիպ հարևան զույգերի քանակների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Առաձգական էլեմենտներով բազմօղակ մանիպուլյատորի ճշգրտված մոդելներ և շարժման
կինեմատիկական անալիզ
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Հակոբյան
   Աստղասփյուռներ. հայտնագործության պատմությունը և հեռանկարները
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Հ. Դանագուլյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Ա. Պ. Բոյախչյան, Ի. Մ.Նազարյան, Վ. Կ. Ղարիբյան
   Ազոլո[1,5-a]պիրիմիդինների և դրանց ալկիլման արգասիքների սինթեզը և հակացնցումային
հատկությունների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Է. Ա. Արաբյան
   Ապիգենինի և գենիստեինի սիներգիստիկ հակավիրուսային ազդեցությունը խոզերի աֆրիկյան
ժանտախտի վիրուսի in vitro վարակի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Հ. Հ. Սոնյան, Ա. Հ.Մուրադյան
   Հայաստանի ծառերի և թփերի ներկայացուցիչների ծաղկափոշու ուսումնասիրությունը
(Angiospermae. XIII. Rosaceae. Sorbus ցեղը)
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Հ. Մուրադյան
   Հայաստանի ֆլորայի (Iridaceae) Gladiolus L. ցեղի երկու հազվագյուտ տեսակների ծաղկափոշու մորֆոլոգիան
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Յու. Մ. Սուվարյան
   ՀՀ զինված ուժերի պետական կառավարման հիմնախնդիրներ
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Երկրաշարժի ընկալումը միջնադարյան Հայաստանում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster