ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Որոշ խնդիրներ Ջրբաշյանի արտադրյալների մասին
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Քեռյան
   R -ի վրա զրո միջին ունեցող օրթոնորմալ սպլայն համակարգերի H1(R) -ում բազիսության վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Գ. Գևորգյան, Կ. Ա. Նավասարդյան
   Վիլենկինի և Հաարի համակարգերով շարքերի գումարման մի մեթոդի մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Սահակյան
   Հիպերգրաֆի աստիճանային հաջորդականության մոտարկում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Է. Հարությունյան
   Թեստավորման արդյունավետ մոտեցում նանոչափական հիշող սարքերի համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Է. Վ. Բելուբեկյան, Ա. Զ. Դարբինյան, Ա. Ա. Սահակյան
   Կոմպոզիտային շերտավոր կողավոր սալի ծռման ջերմաառաձգական խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Լ․ Ա․ Աղալովյան
   Մարմինների և մասնիկների՝ ավելի հզոր, քան նյուտոնյանը, կենտրոնական փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Վ. Թագվորյան
   Շերտավոր սալերի համար առաձգականության տեսության մեկ ոչ դասական եզրային խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Ա. Ս. Սարգսյան
   5-վինիլտետրազոլի և մեթակրիլաթթվի հիման վրա պոլիմերային ծածկույթների էլեկտրասինթեզ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Փարսադանյան, Վ. Գ. Սահակյան
   ԴՆԹ-ի հետ ակրիդինային նարնջագույնի և էթիդիումի բրոմիդի համատեղ կապման ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster