ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2021
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2021
Volume  121    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ․ Ռ․ Բոլիբեկյան, Ա․ Ռ․ Բաղդասարյան
   S5 մոդալ տրամաբանության նվազագույն ֆրագմենտի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Գ. Վ. Պետրոսյան
   Երկարժեք ասույթային տրամաբանության որոշակի արտածման համակարգերի հատկությունները
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Գծային դեֆորմացվող հիմքի համար կոնտակտային խնդիրների հետ կապված երկու ինտեգրալ հավասարումների լուծումների մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ս. Գրիգորյան, Վ. Հ. Եդոյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Ճաքերի և ստրինգերների տիպի լարումների կենտրոնացուցիչների ու կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական
կիսատարածության փոխազդեցության մասին հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ս. Մկրտչյան, Մ. Մ. Մկրտչյան
   Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ բացարձակ կոշտ ներդրակներով կտոր առ կտոր համասեռ շերտի լարվածային վիճակի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան
   Անիզոտրոպ մարմինների ընդհանրացված հարթ դեֆորմացիայի հիմնական առնչությունների մասին
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ա. Հովհաննիսյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան, Ս.Ռ. Թոսունյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   (Z)-N-(3-օքսո-1-արիլ-3-(թիազոլ-2-իլամինո)պրոպ-1-են-2-իլ)արիլամիդների և (Z)-5-արիլիդեն-2-(արիլ)-3-(թիազոլ-2-իլ)-
3,5-դիհիդրո-4Н-իմիդազոլ-4-ոնների հակախոլին-էսթերազային հատկությունների ուսումնասիրություն
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՀՆԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ. Ա. Անտոնոսյան, Դ. Ստենտոն, Ն. Ամանո, Լ. Մ. Եպիսկոպոսյան
   Քարին Տակ քարանձավի ոսկրանյութում մոլեկուլային պահպանվածության գնահատում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster