ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Ա. Ասատրյան, Ա. Հ. Քամալյան, Մ. Ի. Կարախանյան
   Ինտեգրալատարբերակային հավասարումների մի դասի մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Ա. Ռ. Բաղդասարյան
   Ցիկլերի հայտնաբերումով մինիմալ տրամաբանության ասույթային որոշ համակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ա. Թամազյան
   Ֆրեգեի համակարգերում արտածումների երկարությունների ստորին գնահատականների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Լյավի ալիքները մագնիսաստրիկցիոն շերտի դեպքում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Երկու անգամ լիցքավորված Հիգգսի բոզոնների ծնումը պրոցեսում
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ, ԿՈՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Կ. Ավետիսյան
   Սկավառակաձև գալակտիկաների պտույտի նոր աստղաֆիզիկական մեխանիզմ Ոչ-ինֆլյացիոն կոսմոլոգիայի տեսությամբ
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան, Կ. Ս. Մարգարյան, Տ. Ս. Սարգսյան, Ի. Գ. Աղաջանյան
   Ոսկու նանոկոմպոզիտների էլեկտրաքիմիական սինթեզ 1-վինիլիմիդազոլի և կրոտոնաթթվի հիման վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Մ. Խալաթյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ա. Գ. Մելքոնյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   N-բենզոիլ-α,β-դեհիդրոամինաթթուների որոշ ամիդների ազդեցությունը հակաօքսիդանտային ակտիվության և արյան մակարդելիության վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Վ. Մ. Ղազոյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ե. Ռ. Ալեքսանյան
   (Z)-1-(տեղակալված-2-ֆենիլ-4-(պ-տոլուոլսուլֆոնիլօքսիբենզիլիդեն)-5-իմիդազոլոնների սինթեզը և հակախոլինէսթերազային հատկությունները
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Տ. Ա. Փիլիպոսյան
   Առնետի արգանդի փողի ձվարանային շրջանի ինքնաբուխ ակտիվության ինքնավարությունը
   Մանրամասն>>
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ. Ա. Դանիելյան
   ՀՀ հյուրընկալության ոլորտում ֆինանսական հաշվառման միասնական համակարգ ունենալու նախադրյալները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster