ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 4  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Արմավորված (շերտավոր) առաձգական միջավայրի տեսության մեկնաբանությունը՝ որպես առաձգականության մոմենտային տեսություն
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Մագնիսաառաձգական փոխազդեցություններ ճաք պարունակող մագնիսաստրիկցիոն ֆերոմագնիսական հարթության և հաստատուն մագնիսական դաշտի միջև
   Մանրամասն>>
 • Վ. Վ. Թագվորյան
   Երկրաշարժերի կանխատեսման համար առաձգականության տեսության մեկ եռաչափ դինամիկ խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան
   Առաձգական հիմքի վրա սալերում տեղայնացված անկայունության առաջացման պայմանները
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ավետիսյան, Վ. Յու. Բուրմին, Ջ. Կ. Կարապետյան, Կ. Ս. Ղազարյան
   Սպիտակի երկրաշարժի հետցնցումային պրոցեսի հիպոկենտրոնների որոշման արդյունքների վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Հ. Ս.Կարայան, Ս. Վ.Ղանդիլյան, Ա. Հ.Մակարյան
   Զանգվածի էլեկտրադինամիկ արագացուցիչների ընդհանրացված էլեկտրաֆիզիկական մոդելավորման և օպտիմալ էներգետիկ բնութագրիչների հաշվարկման որոշ հարցեր
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան, Հ. Կ. Մխիթարյան, Զ.Ս. Վարդանյան
   ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի մերձալպյան գոտու ռելիկտային դենդրոցենոզների պահպանության և վերարտադրության խնդիրները
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՆԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Լ. Օսիպյան, Ե. Յու. Սողոյան
   Հայաստանի Հանրապետությունում բույսերի Կարմիր գրքի տեսակների վարակվածությունը ախտածին միկրոմիցետներով
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ս. Սահակյան
   Դիտարկումներ Գրիգոր Պարթևի գիտական կենսագրության համար
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster