EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Ալեքսանյան, Ա. Վ. Մինասյան
   Վերջավոր դաշտի ենթաբազմությունների հարակից դասերով ծածկույթի բարդության վերին գնահատականը
   Մանրամասն>>
  
 • Կ. Ա. Նավասարդյան
   Միակության թեորեմներ ըստ Վիլենկինի և Հաարի ընդհանրացված համակարգերով բազմապատիկ շարքերի համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Սահքի մակերևութային ալիքների գոյությունը և տարածման բնույթը մագնիսաստրիկցիոն կիսատարածությունում
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Առաձգական սալերի տեսության ազատ եզրի պայմանների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Հովհաննիսյան
   Կոնսոլային ձողի կինեմատիկ գրգռմամբ ներքին շփման որոշումը
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Հ. Ռ. Գևորգյան
   Մեթիլֆենիլ(պրոպ-2-ինիլ)(3-ալկենիլ- կամ 3-արիլպրոպ-2-ինիլ)-, -ալիլ(3-ֆենիլպրոպ-2-ինիլ)ամոնիում բրոմիդների վարքը ջրային հիմքի պայմաններում և 2-մեթիլ-2-ֆենիլիզոինդոլինիում և -բենզո[f]իզոինդոլինիում բրոմիդների ջրա-հիմնային ճեղքումը
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան
   N-տեղակալված նեյրոամինաթթուները և դիպեպտիդները որպես հակացնցումային միջոցներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Աղաբաբովա, Ն. Խ. Ալչուջյան, Մ. Ի. Աղաջանով
   Միկրոբիոտայի փոփոխությունները և մորֆոհիստոքիմիական տեղաշարժերը մկների մոտ դեկստրան սուլֆատ նատրիումի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Ծառաբույսերի գեղազարդության գնահատման մեթոդաբանական ասպեկտները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster