ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2015
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2015
Volume  115    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ֆ. Ա. Թալալյան
   Հիլբերտյան տարածությունում պայմանական զուգամետ շարքերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Aa(-1<a<+) դասի ֆունկցիաների Թեյլորի գործակիցների լավագույն գնահատականի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ի. Դ. Զասլավսկի
   Ընդհանրացված ոչ պարզորոշ կոնստրուկտիվ տրամաբանություն
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Ա. Ճաղարյան
   ՖինՖԵՏ հիշող սարքերի ներդրված թեստավորման ընթացք
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Առաձգական ամրակցված կլոր սալի ծռման ոչ դասական մի խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Մ. Պողոսյան, Մ. Զ. Սարգսյան, Մ. Լ. Աղալովյան, Լ. Գ. Ղուլղազարյան
   GPS համակարգերի և սեյսմակայանների տվյալների հիման վրա Հայաստանի տարածքի լարվածային-դեֆորմացիոն վիճակների մոնիթորինգի եղանակը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Բաբայան, Լ. Բ. Հովակիմյան, Հ. Հ. Մաթևոսյան, Հ. Բ. Ներսիսյան
   Այլասերված GaN-ում բացասական լիցք կրող դիսլոկացիայի էկրանավորման մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Գ. Ն. Սարգսյան
   Օրգանական նյութերի ջերմային ակտիվացմամբ ինքնաքայքայման մեխանիզմի քվանտաքիմիական հիմնավորումը և մոդելավորումը: Վինիլային եթերների ջերմային ակտիվացմամբ ինքնաքայքայման հաճախականության ֆակտորի որոշումը: 1
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Հ. Մ. Ամիրխանյան, Հ. Վ. Գասպարյան, Սուր. Ս. Հովակիմյան
   Որոշ բուժիչ քսուկների ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման և արյան մակարդելիության համակարգի վրա ջերմային այրվածքների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՀՐԱԲԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Խ. Բ. Մելիքսեթյան
   Ադակիտների հայտնաբերումը Հայաստանի պլիոցեն-չորրորդական կոլիզիոն մագմատիզմի կազմում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Պ. Ե. Թադևոսյան, Ն. Լ. Ղազանչյան, Մ. Հ. Կինոսյան, Է. Գ. Աֆրիկյան
   Brevibacillus laterosporus -ը որպես նոր կենսաինսեկտիցիդների և կենսաբանական ակտիվ նյութերի աղբյուր
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster