ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2008
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2008
Volume  108    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ջ. Աստոլա, Է. Ա. Դանիելյան, Ա. Հ. Առաքելյան
   Կայուն խտություններով ծնված պարամետրական հաճախականային բաշխումների` ըստ վարիացիայի հեռավորության մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ժ. Դումանյան
   Երկրորդ կարգի ընդհանուր էլիպտական հավասարման համար Դիրիղլեի խնդրի լուծման եզրի մոտ վարքի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ռ Մարտիրոսյան, Ի. Է. Դանիելյան
   Կրիտիկական ռիսկերի մոտարկում ապահովագրական պայուսակներում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Նիգիյան, Ա. Վ. Նիգիյան
   Ոչ դետերմինացված վերջավոր ավտոմատների տրամաբանական մեկնաբանության մասին
   Մանրամասն>>
 • Լ. Վ. Հակոբյան
   Շրջանի հավասար մասերի բաժանման մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Լ.Ա. Մովսիսյան
   Անիզոտրոպ գլանային թաղանթի կայունության մասին
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Շրջանաձև գլանային թաղանթի առանցքային ձգման խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Դ. Ա. Հարությունյան, Ս. Ս. Հովակիմյան
   Ֆոսֆոլիպիդների կառուցվացքաֆունկցիոնալ և քանակական խախտումների առանձնահատկությունները հիպօքսիկ սինդրոմի ձևավորման մեխանիզմում թոքային հյուսվածքի փորձարարական տուբերկուլյոզային բորբոքման պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Վ. Օ. Թոփուզյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Ռ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան
   Գամմա-ամինակարագաթթվի նոր սինթեզված ածանցյալի ազդեցության առանձնահատկությունները արյան մակարդունակության վրա զանազան հյուսվածքային համակարգերում էքսպերիմենտի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք.Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Ս. Տիրայան, Ռ. Ո. Հակոբյան, Լ. Գ. Սիմոնյան
   Կատվի միզածորանի հարերիկամային հատվածի ռիթմածնության կախվածությունը երիկամային արյունամատակարարումից
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster